Predispit ECDL M1: Osnovni pojmovi informacijsko-komunikacijske tehnologije

Provjerite svoje znanje i spremnost za polaganje ispita ECDL M1: Osnovni pojmovi informacijsko-komunikacijske tehnologije rješavanjem ovog predispita s uključenim rješenjima. Ovaj je predispit nastao na temelju službenih ECDL-ovih predispita (radno okruženje MS Windows Vista i Office 2007).

Za prikaz svih rješenja odabirite dugme Prikaži sva rješenja, a za prikaz rješenja pojedinačnog pitanja odabirite dugme Prikaži rješenje na kraju svakog pitanja.

Sve radne datoteke koje se koriste u ovom predispitu možete odjednom preuzeti u formatu zip-datoteke preuzimanje.

1. Koji od slijedećih pojmova opisuje fizičke komponente računalnog sustava?

 1. Hardware.
 2. Freeware.
 3. Software.
 4. Courseware.

2. Koji od navedenih je prijenosni digitalni uređaj?

 1. Fotokopirni stroj.
 2. Stolno računalo (desktop).
 3. Osobni digitalni pomoćnik (PDA).
 4. Računalni monitor.

3. Što od navedenoga može usporiti rad računala?

 1. Istovremeni rad sa više aplikacija.
 2. Korištenje manjeg monitora.
 3. Povećanje količine radne memorije (RAM-a).
 4. Ispis dokumenta u niskoj rezoluciji.

4. Koji od navedenih uređaja se uobičajeno koristi za unos slika u računalo?

 1. Pomična kuglica (Trackball).
 2. Mikrofon.
 3. Pisač (Printer).
 4. Skener (Scanner).

5. Koja od slijedećih tvrdnji o radnoj memoriji (RAM-u) je istinita?

 1. RAM zadržava podatke i kad se računalo isključi.
 2. RAM je vrsta memorije iz koje se može čitati i u koju se može upisivati.
 3. RAM je memorija u koju se može samo upisivati.
 4. RAM se ne može povećati niti u jednom računalu.

6. Koje se od navedenih svojstava centralnog procesora (CPU) mjeri u gigahertzima (GHz)?

 1. Cijena.
 2. Veličina.
 3. Brzina.
 4. Temperatura.

7. Koja je od navedenih izjava istinita?

 1. Gigabajt je manji od megabajta.
 2. Kilobajt je veći od megabajta.
 3. Bajt je manji od bita.
 4. Terabajt je veći od gigabajta.

8. Što se od navedenog koristi kao ulazni uređaj?

 1. Crtač (Plotter).
 2. Zaslon/monitor.
 3. Pisač (Printer).
 4. Skener (Scanner).

9. Koji od navedenih uređaja može prikazati izlazne rezultate?

 1. Skener (Scanner).
 2. Dodirna pločica (Touchpad).
 3. Igrača palica (Joystick).
 4. Pisač (Printer).

10. Što od navedenoga opisuje operativni sustav računala?

 1. Softver koji upravlja raspodjelom i korištenjem hardverskih resursa.
 2. Softver koji brine o računanju u tabličnim proračunima.
 3. Softver koji štiti računalo od virusa.
 4. Softver za upravljanje bazama podataka.

11. Koji od navedenih medija za pohranu podataka ima najveći kapacitet?

 1. USB disk (USB flash drive).
 2. Tvrdi disk (Hard disk).
 3. DVD.
 4. CD-ROM.

12. Koja od navedenih zadaća će se najlakše riješiti korištenjem alata za tablične proračune?

 1. Priprema cirkularnog pisma.
 2. Rezervacija avionskih karata.
 3. Prezentacija prodajnih rezultata velikom auditoriju.
 4. Proračun detalja i tijek novca za novi projekt.

13. Koja od navedenih softverskih aplikacija omogućava računalu reakciju na glasovnu naredbu?

 1. Čitač ekrana (screen reader).
 2. Povećalo ekrana (screen magnifier).
 3. Program za prepoznavanje govora.
 4. Zaslonska tipkovnica (on-screen keyboard).

14. Što od navedenoga opisuje brzinu kojom se podaci mogu prebacivati između računala?

 1. Propusnost linije (Line width).
 2. Međumemorijski nivo (Cache level).
 3. Brzina prijenosa (Transfer rate).
 4. Vrijeme transformacije (Transform time).

15. Što od navedenoga predstavlja održavanje treninga ili edukacije uz korištenje elektroničkih
     sredstava?

 1. E-ucenje (E-learning).
 2. E-fakultet (E-college).
 3. E-poucavanje (E-teaching).
 4. E-škola (E-school).

16. Što od navedenoga nije softverska aplikacija?

 1. Program za obradu teksta.
 2. Program za bazu podataka.
 3. Program za prezentacije.
 4. Windows XP operativni sustav.

17. Koja od navedenih izjava o uslugama spajanja na Internet je istinita?

 1. Širokopojasni pristup (broadband) osigurava vezu sa Internetom sve dok je uključeno vaše računalo.
 2. Spajanje po potrebi (dial-up) je uobičajeno brže nego širokopojasni pristup.
 3. Kada se koristi širokopojasna veza, ne može se telefonirati.
 4. Dial-up veza je uvijek uključena dok je uključeno računalo.

18. Što oznacava skracenica ICT?

 1. Informacijska i komunikacijska tehnologija (Information and Communication Technology).
 2. Internetska i računalna tehnologija (Internet and Computer Technology).
 3. Internetska i kontrolna tehnologija (Internet and Control Technology).
 4. Informacijska i kontrolna tehnologija (Information and Control Technology).

19. Računala u vašem uredu su spojena tako da osoblje može međusobno dijeliti datoteke i pisače.
     Kako se naziva takva organizacija računala?

 1. LAN.
 2. ISDN.
 3. WAN.
 4. FTP.

20. Što od navedenoga opisuje pojam stvarno jednostavne vijesti (RSS - Really Simple Syndication)?

 1. Audio ili video zapis poslan na web mjesto, koji se može skinuti i pregledati
  kasnije.
 2. Web format koji se koristi za web stranice koje se često osvježavaju, kao što
  su zapisi na web dnevnicima (blog), sažetci glavnih vijesti ili najave audio i
  video isječaka (podcast).
 3. Online dnevnik, gdje autor šalje komentare ili zapažanja kronološki.
 4. Tekstualno zasnovana komunikacija u realnom vremenu između dvoje ili više
  ljudi preko mreže ili Interneta.

21. Što od navedenoga opisuje pojam online dnevnika, gdje autor kronološki šalje osobne komentare
      ili zapažanja?

 1. Podcast.
 2. RSS izvor.
 3. Blog (Web Log).
 4. E-mail.

22. Što od navedenoga najbolje opisuje ekstranet?

 1. Globalna mreža servera sa zbirkama povezanih hipertekstualnih dokumenata.
 2. Dodatak mrežnog operacijskog sustava za nadzor tijeka podataka.
 3. Dodatak internoj mreži tvrtke ili organizacije koja koristi Internet tehnologije, a omogućava pristup specifičnim vanjskim korisnicima.
 4. Vanjski mrežni sustav za čuvanje rezervnih kopija velikih datoteka.

23. Što od navedenoga je opasna online aktivnost?

 1. Davanje kucne adrese nekome koga ste sreli u brbljaonici (chat room).
 2. Korištenje zaslonskog imena ili nadimka koje vas ne može identificirati.
 3. Susresti se licem u lice, u poduzeću vašeg prijatelja, sa nekim koga ste upoznali online.
 4. Čuvati osobni profil društvene mreže.

24. Što je od navedenoga primjer dobre prakse pri korištenju računala?

 1. Smanjenje nivoa svjetla u prostoru oko računala.
 2. Uzimanje kratkih pauza daleko od računala.
 3. Sjedenje u udobnoj fotelji pri radu sa računalom.
 4. Pozicioniranje tipkovnice na stolu ispod visine ručnog zgloba.

25. Što je od navedenoga uobičajen naziv za kupnju i prodaju roba i usluga putem Interneta?

 1. e-mail.
 2. e-razmjena podataka (e-data exchange).
 3. e-prodaja na malo (e-retail).
 4. e-trgovina (e-commerce).

26. Što je od navedenoga primjer dobre prakse pri preuzimanju datoteka?

 1. Isključivanje anti-virusnog softvera tijekom preuzimanja datoteka.
 2. Otvaranje svih neprepoznatljivih e-mail poruka.
 3. Uključivanje anti-virusnog softvera i preuzimanja datoteka sa sigurnih mjesta.
 4. Preuzimanje datoteka samo sa javnih web mjesta.

27. Koji je od navedenih priključaka ulazno/izlazni priključak?

 1. Vatrozid (Firewall).
 2. Firewire.
 3. Firmware.
 4. Linearni (Linear).

28. Koja od navedenih aktivnosti može dovesti do širenja računalnih virusa?

 1. Korištenje softvera koji je provjeren od virusa.
 2. Redovito obnavljanje anti-virusnog softvera.
 3. Otvaranje datoteka samo iz provjerenih i poznatih izvora.
 4. Korištenje USB diska iz nepoznatog izvora za razmjenu podataka.

29. Što od navedenoga opisuje softver koji se može preuzeti i koristiti određeni probni period,
      ali je uobičajeno potrebno platiti i registrirati ga za potpuno legalno korištenje?

 1. Shareware.
 2. Freeware.
 3. Softver otvorenog koda (Open source software).
 4. Softverski paket (Software bundle).

30. Koji od navedenih uređaja zaustavlja i filtrira ulazni mrežni promet u cilju zaštite mreže od
      vanjskih napada?

 1. Čuvar podatka (dataguard).
 2. Vatrozid (firewall).
 3. Zaštitna rešetka (fireguard).
 4. Zaštitnik podataka (datashield).

31. Koji od navedenih termina predstavlja softver unesen u računalo bez vlasnikovog znanja da bi
      oštetio operativni sustav računala ili uništio podatke?

 1. Virus.
 2. Mikrob.
 3. Buba (bug).
 4. Makro (macro).

32. Koja je od navedenih izjava o autorskom pravu na softveru istinita?

 1. Autorsko pravo potiče ilegalno korištenje softvera.
 2. Autorsko pravo je isključivo pravo autora da producira kopije svog vlastitog softvera.
 3. Autorsko pravo je dizajnirano sa ciljem da zaštiti disk od računalnih virusa.
 4. Autorsko pravo sprečava kopiranje CD-ROM-ova.

33. Koji će od navedenih postupaka štedjeti energiju?

 1. Stavljanje postavki da automatski smanjuju potrošnju zaslona/monitora kada se zaista ne koristi.
 2. Obnavljanje vašeg čuvara ekrana (screen saver).
 3. Promjena uzorka pozadine na zaslonu/monitoru.
 4. Ostaviti računalo stalno uključeno da bi se izbjeglo re-startanje sustava.

34. Što od navedenog opisuje dobar pristup informacijskoj sigurnosti u organizaciji?

 1. Osjetljivi podaci dostupni su svima.
 2. Podaci se redovito pohranjuju i izrađuju se sigurnosne kopije podataka.
 3. Ne postoji protokol za prijavu propusta u sigurnosnom sistemu.
 4. Korisničke lozinke se nikada ne mijenjaju.

35. Koja od navedenih prava dozvoljavaju ili zabranjuju korisniku kreiranje, pregledavanje, mijenjanje
      ili brisanje podataka na računalnom sustavu?

 1. Prava klijenta (Client rights).
 2. Prava pristupa (Access rights).
 3. Prava prijave (Sign on rights).
 4. Prava ulaza (Entry rights).

36. Krađa kojeg od uređaja bi rezultirala gubitkom kontaktnih podataka?

 1. Printer.
 2. PDA.
 3. Modem.
 4. RAM.