Ovaj tečaj namijenjen je autorima obrazovnih sadržaja, prvenstveno nastavnicima, koji se žele upoznati s pravima koja im kao autorima pripadaju, a svoje obrazovne sadržaje žele objavljivati u otvorenom pristupu pod uvjetima Creative Commons (CC) licenci.