Na ovome tečaju upoznat ćete se s programom za obradu teksta, njegovim osnovnim operacijama i radom na dokumentu, oblikovanjem teksta, izradom tablica te umetanjem grafičkih objekata.