Na ovom tečaju upoznat ćete se s osnovnim pojmovima u uporabi Interneta, s postupkom pregledavanja i pretraživanja sadržaja dostupnih na Internetu, kao i njihovom razmjenom te ćete se naučiti služiti elektroničkom poštom. Na tečaju će se polaznici upoznati i sa sigurnosnim aspektom u internetskoj komunikaciji.