Na ovome tečaju upoznat ćete se s s pojmovima koji se odnose na sigurnost podataka i informacija. Naučit ćete kako se zaštititi od štetnog softvera i neovlaštenog pristupa te kako sigurno koristiti mreže i pregledavati web.