Ovaj je tečaj namijenjen korisnicima koji se samostalno koriste webom, elektroničkom poštom i programom za pisanje. Velikim se dijelom oslanja na vještine i zapažanja iz tih područja primjene računala da bi znanje polaznika nadogradio do razumijevanja rada sa slikama, a vještine do samostalnog rada.