Na ovom tečaju polaznici će se upoznati s programskim jezikom Visual Basic.NET.