Na ovom tečaju polaznici će naučiti osnovne koncepte programiranja u programskom jeziku Python. Tako naučeni osnovni koncepti na ovom tečaju primjenjivi su i na većinu ostalih programskih jezika, čime se polaznicima omogućava da nakon završenog tečaja s lakoćom svladavaju i ostale programske jezike. Nakon tečaja polaznici će posjedovati znanje kako riješiti lakše programske zadatke u programskom jeziku Pyhton.

Prijava na tečaj uz vodstvo predavača moguća je na: https://abc.srce.hr/index.php.