Online tečaj "Upravljanje istraživačkim podacima" namijenjen je studentima i nastavnicima svih smjerova na svim fakultetima, knjižničarima te istraživačima koji žele saznati više o upravljanju istraživačkim podacima i životnom ciklusu podataka. 

Polaznici se kroz teoriju i praktične primjere upoznaju s pravilnim načinima upravljanja istraživačkim podacima tijekom životnog ciklusa istraživačkih podataka. Polaznici će nakon tečaja moći samostalno organizirati i urediti svoje podatke tako da budu dostupni i razumljivi, izraditi metapodatkovni opis, savladati verzioniranje podataka, uskladiti podatke s FAIR načelima, naučiti kako citirati skup podataka te pravilno koristiti kvalitativne i kvantitativne istraživačke podatke. Polaznici će također moći uspješno upravljati s osobnim i osjetljivim podacima tijekom istraživanja.