Dobro došli na tečaj o korištenju LaTeX-a - programskog jezika za pisanje strukturiranih tekstova. 

Želja nam je da na jednostavan način polaznike upoznamo s programskim jezikom LaTeX za izradu dokumenata korištenjem online alata Overleaf.