LMS3.SRCE.HR


Novi korisnički račun

Proširi sve
Stvori novo korisničko ime i lozinku s kojom se mogu prijaviti sustavu
Unesite više detalja


Osobni podaci koje je potrebno unijeti prikupljaju se isključivo u svrhu omogućavanja korištenja sustava i vođenja evidencije o korisnicima te se neće davati na uvid trećim osobama.

Potvrđujem da sam prije započinjanja postupka registracije upoznat sa svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka koji se traže te dajem privolu Srcu da te podatke prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06).

Na ovom obrascu postoje obvezatna polja označena s .