Novi korisnički račun

Lozinka mora imati barem 6 znakova


Osobni podaci koje je potrebno unijeti prikupljaju se isključivo u svrhu omogućavanja korištenja sustava i vođenja evidencije o korisnicima te se neće davati na uvid trećim osobama.

Potvrđujem da sam prije započinjanja postupka registracije upoznat/a sa svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka koji se traže te dajem privolu Srcu da te podatke prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Na ovom obrascu postoje obvezatna polja označena s .