LMS3.SRCE.HR


Novi korisnički račun

Proširi sve
Stvori novo korisničko ime i lozinku s kojom se mogu prijaviti sustavu
Molimo unesite osobne informacije


Srce prikuplja i obrađuje osobne podatke preuzete ili tražene prilikom registracije koja je preduvjet za prijavu pohađanja obrazovnih programa (Pravilnik o pohađanju obrazovnih programa Srca). Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama.

Za detaljne informacije molimo pogledajte Obavijest o privatnosti i Politiku privatnosti Srca.

Na ovom obrascu postoje obvezatna polja označena s .